Постоянни комисии

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ


КОМИСИЯ  ПО  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМЕДЕЛИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО, СТРОИТЕЛСТВОТО, АРХИТЕКТУРАТА, ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ И КРАЙГРАДСКИ РАЙОНИ, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Председател: Кузо Георгиев Божинов

Заместник председател: Атанас Иванов Узунов

Членове:

Ангел Крумов Морозов

Стефан Иванов Малинов

Асен Николаев Гаджев

Иво Бойков Крушаров

Сергей Василев Стойнов


КОМИСИЯ  ПО  ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ, СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ

Председател: Атанас Иванов Узунов

Заместник председател: Георги Иванов Йовчев

Членове:

Кузо Георгиев Божинов

Сергей Василев Стойнов

Румен Ангелов Колев

Георги Николов Мърков

Петьо Николов Кънчев


КОМИСИЯ  ПО  ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, РАЗВИТИЕТО И ЗАКРИЛАТА НА КУЛТУРАТА

Председател: Петьо Николов Кънчев

Заместник председател: Павлина Любенова Сербезова

Членове:

Петя Николаева Цанкова

Стоян Димитров Мартинов

Иво Бойков Крушаров

Лейла Ниязи Адил

Стоян Стефанов Сидеров


КОМИСИЯ  ПО  СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВЪЗПИТАНИЕТО, ЗАКРИЛАТА И РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА, ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТА

Председател: Румен Ангелов Колев

Заместник председател: Петя Николаева Цанкова

Членове:

Йордан Велков Каралеев

Стефан Иванов Малинов

Иванка Николова Кърджийска

Лейла Ниязи Адил

Стоян Димитров Мартинов


КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОВИЯ РЕД, МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ВЛАСТ, УКРЕПВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ИНТЕГРИТЕТ, АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, МОЛБИТЕ, ЖАЛБИТЕ, СИГНАЛИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Председател: Георги Иванов Йовчев

Заместник председател: Асен Николаев Гаджев

Членове:

Йордан Александров Кръстев

Георги Николов Мърков

Петър Атанасов Бошев

Йордан Велков Каралеев

Ангел Крумов Морозов