Материали за заседанията на постоянните комисии

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 24 ЮЛИ 2024
[Дата на публикуване - 19 юли 2024 г.]