Материали за заседанията на постоянните комисии

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ КЪМ ВТОРО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 МАРТ 2024
[Дата на публикуване - 21 март 2024 г.]

МАТЕРИАЛИ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТОЧКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 МАРТ 2024
[Дата на публикуване - 20 март 2024 г.]

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 МАРТ 2024
[Дата на публикуване - 18 март 2024 г.]