Правилници

ПРАВИЛНИЦИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация
[Публикуван - 3 януари 2023 г.,]

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Септември
[Последна актуализация - 28 май 2019 г.]

Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на Община септември
[Публикуван - 18 юни 2018 г.]

Правилник за организиране и провеждане на детския и ученически отдих в почивна база "Вилата" гр. Ракитово
[Последна актуализация - 25 юли 2016 г.]

Правилник за издаване на общинския вестник "За Септември"
[Последна актуализация - 22 октомври 2013 г.]

Правилник за устройството и организацията на Общински съвет по култура към Община Септември
[Последна актуализация - 10 декември 2007 г.]

Правилник за организацията на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия в Община Септември
[Последна актуализация - 24 август 2009 г.]

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в Община Септември
[Последна актуализация - 07 юни 2018 г.]