ПЛАНОВЕ

 


План за действие за общинските концесии на Община Септември 2020 - 2024
[Дата на публикуване - 04 януари 2021 г.]


Годишен план за развитие на социалните услуги за 2023 година
[Дата на публикуване - 24 юни 2022 г.]

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 година
[Дата на публикуване - 26 май 2020 г.]


Годишен план за младежта за 2024 година
[Дата на публикуване - 14 март 2024 г.]

Годишен план за младежта за 2023 година
[Дата на публикуване - 22 март 2023 г.]

Годишен план за младежта за 2022 година
[Дата на публикуване - 22 март 2022 г.]

Годишен план за младежта за 2021 година
[Дата на публикуване - 22 март 2021 г.]

Годишен план за младежта за 2020 година
[Дата на публикуване - 26 май 2020 г.]


Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2018 година
[Дата на публикуване - 17 април 2019 г.]

Междинна оценка на Общински план за развитие за периода 2014 - 2020 година
[Дата на публикуване - 27 април 2018 г.]

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2017 година
[Дата на публикуване - 27 април 2018 г.]

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2016 година
[Дата на публикуване - 31 март 2017 г.]

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2015 година
[Дата на публикуване - 13 юни 2016 г.]

 Общински план за развитие на Община Септември за периода 2014 - 2020 година
[Последна актуализация - 01 декември 2017 г.]


План за действие на Община Септември (2016-2020) за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2014-2020)
[Дата на публикуване - 16 февруари 2017 г.]