ОТЧЕТИ

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Септември и неговите комисии за периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2024 г.]

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Септември и неговите комисии за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2023 г.]

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Септември и неговите комисии за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 март 2023 г.]

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Септември и неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Септември и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 02 февруари 2022 г.]

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Септември и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2021 г.]

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Септември и неговите комисии за периода от 01.06.2020 г. до 31.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2021 г.]

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Септември и неговите комисии за периода от 06.11.2019 г. до 31.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 юли 2020 г.]