Председател на Ощински съвет - Септември

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАНДАТ 2023 - 2027

 

КИРИЛ НИКОЛАЕВ ТОДОРИН

Роден през 1972 г.

Завършил е средно-специално образование в СПТУ "Георги Бенковски", гр. Пазарджик.

Завършил висше образование във Военна академия „Г. С. Раковски“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност "Сигурност и отбрана".

Живее в гр. Ветрен. Семеен, с две деца.

От септември 2017 - Председател на Общински съвет гр. Септември.

Телефон за контакти: 03561/7020, 03561/7042, 0885/856051

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приемен ден: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.

 

ФУНКЦИИ:

 • свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;
 • координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
 • провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани (сам или съвместно със заместник – председателя);
 • подпомага съветниците в тяхната дейност;
 • представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 • удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове, като при изпълнение на това свое задължение и навсякъде, където е необходимо действа като титуляр на електронни изявления и на усъвършенстван електронен подпис по смисъла, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
 • осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 • упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;
 • удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
 • определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
 • следи за свеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;
 • нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат сведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната интернет страница на общината (общинския съвет);
 • организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
 • изпълнява и други функции, възложени от законите на Република България, общинския съвет и от Правилника за организацията и дейността на ОбС на община Септември.