Протоколи от заседанията на постоянните комисии

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 ЮНИ 2024
[Дата на публикуване - 24 юни 2024 г.]

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 МАЙ 2024
[Дата на публикуване - 27 май 2024 г.]

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 24 АПРИЛ 2024
[Дата на публикуване - 26 април 2024 г.]

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 МАРТ 2024
[Дата на публикуване - 25 март 2024 г.]

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 19 ФЕВРУАРИ 2024
[Дата на публикуване - 23 февруари 2024 г.]