Протоколи от заседанията на постоянните комисии

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 МАРТ 2024
[Дата на публикуване - 25 март 2024 г.]

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 19 ФЕВРУАРИ 2024
[Дата на публикуване - 23 февруари 2024 г.]