Проекти на нормативни актове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 


 

Допълнен Проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2023-2026 г.
[Дата на публикуване - 23 август 2023 г.]


 

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2023
[Дата на публикуване - 03 август 2023 г.]


 

Проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2023-2026 г.
[Дата на публикуване - 24 юли 2023 г.]
 


 

Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2023 година на община Септември
[Дата на публикуване - 05 април 2023 г.]


 

Анализ на потребностите от социални услуги и проект на Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Септември
[Дата на публикуване - 16 февруари 2023 г.]


 

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2023 г.
[Дата на публикуване - 10 януари 2023 г.]

 


 

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2022

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2021 

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2020

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2019

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2018