Проекти на нормативни актове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2019 г.
[Дата на публикуване - 11 януари 2019 г.]

 


 

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2018