Проекти на нормативни актове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2019

Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[Дата на публикуване - 23 декември 2019 г.]

  Справка за постъпили предложения и становища по проекта
[Дата на публикуване - 30 януари 2020 г.]

 


 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 13 декември 2019 г.]

Справка за постъпили предложения и становища по проекта
[Дата на публикуване - 30 януари 2020 г.]

 


 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 16 октомври 2019 г.]

 


 

Проект на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 26 март 2019 г.]

 


 

  Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 26 март 2019 г.]

 


 

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 20 март 2019 г.]

 


 

Проект за изменение и допълнение на Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Септември
[Дата на публикуване - 15 март 2019 г.]

 


 

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година
[Дата на публикуване - 14 март 2019 г.]

 


 

Проект на Общинският годишен план за младежта за 2019 г.
[Дата на публикуване - 21 февруари 2019 г.]

Справка за постъпили предложения и становища по проекта
[Дата на публикуване - 26 март 2019 г.]

 


 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 24 януари 2019 г.]

Справка за постъпили предложения и становища по проекта
[Дата на публикуване - 27 февруари 2019 г.]

 


 

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2019 г.
[Дата на публикуване - 11 януари 2019 г.]

 


 

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2018