Проекти на нормативни актове

Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

МОТИВИ към Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[Дата на публикуване - 23 декември 2019 г.]

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[Дата на публикуване - 23 декември 2019 г.]

  Справка за постъпили предложения и становища по проекта
[Дата на публикуване - 30 януари 2020 г.]