Дневен ред на сесиите

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 25 октомври 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 21 септември 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 24 август 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 20 юли 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 21 юни 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 25 май 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 19 април 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 22 март 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 22 февруари 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата извънредна сесия на Общински съвет на 07.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 февруари 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 25 януари 2018 г,]

Дневен ред на предстоящата извънредна сесия на Общински съвет на 04.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2018 г,]