Материали за заседанията на Общински съвет

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 26.06.2024
[Дата на публикуване - 21 юни 2024 г.]

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 29.05.2024
[Дата на публикуване - 22 май 2024 г.]

МАТЕРИАЛИ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 29.04.2024
[Дата на публикуване - 29 април 2024 г.]

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 29.04.2024
[Дата на публикуване - 25 април 2024 г.]

МАТЕРИАЛИ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 27.03.2024
[Дата на публикуване - 25 март 2024 г.]

МАТЕРИАЛИ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 27.03.2024
[Дата на публикуване - 22 март 2024 г.]

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 27.03.2024
[Дата на публикуване - 22 март 2024 г.]

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 23.02.2024
[Дата на публикуване - 20 февруари 2024 г.]