Протоколи от заседанията на Общински съвет

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27 МАРТ 2024
[Дата на публикуване - 03 април 2024 г., Последна актуализация: 09 април 2024 г.]

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 ФЕВРУАРИ 2024
[Дата на публикуване - 01 март 2024 г.]