Проекти на нормативни актове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2021


 

Проект за изменение и допълнение на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода "Варвара", безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години
[Дата на публикуване - 02 декември 2021 г.]

 


 

Проект на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода "Варвара", безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години
[Дата на публикуване - 25 октомври 2021 г.]

 


 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 25 октомври 2021 г.]

 


 

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Септември за 2022 година
[Дата на публикуване - 08 юли 2021 г.]

 


 

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Септември 2021 – 2025
[Дата на публикуване - 06 юли 2021 г.]

 


 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 28 април 2021 г.]

 


 

Проект на Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата домашен социален патронаж в Община Септември
[Дата на публикуване - 22 април 2021 г.]

 


 

Проект на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2021 - 2025
[Дата на публикуване - 15 февруари 2021 г.]

 


 

Проект на Общинска програма за закрила на детето в община Септември за 2021 г.
[Дата на публикуване - 15 февруари 2021 г.]

 


 

Проект на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Септември 2019 - 2023
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

 


 

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2021 г.
[Дата на публикуване - 22 януари 2021 г.]

 


 

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2021 г.
[Дата на публикуване - 15 януари 2021 г.]

 


 

 

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2020

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2019

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2018