Проекти на нормативни актове

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на Община Септември

МОТИВИ към ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 28 април 2021 г.]

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 28 април 2021 г.]