Новини

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Септември е публикуван на 24 януари 2019 г.

В нормативно определения срок има постъпили предложения, информация за които може да бъде получена тук.