Новини

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2020 ГОДИНА

Във връзка  с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016  – 2020 година,  ежегодно до 30 април се приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември.

С проекта може да се запознаете тук.