Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СЕПТЕМВРИ

Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Септември са свързани с необходимостта от съобразяването й с направените промени в НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

С мотивите и проекта за изменение и допълнение на системата може да се запознаете тук.