Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Наредбата за отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Община Септември се приема на основание чл. 133, ал. 1 и 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,

съгласно които общинските съвети определят с наредба животновъдната дейност и местата за отглеждане на животни  на територията на общината, а кметовете на общини, райони и кметства организират контрола за спазване на чл. 172, ал. 1 и ал. 2, чл. 173, т. 1 и чл. 177, ал. 1, т. 3  и т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В проекта на Наредбата се предложени правила за отглеждане на животни - домашни любимци и редът за деклариране на кучета в Община Септември.

Причините, които налагат приемането на Наредбата са комплексни.

С мотивите за приемане и проекта на наредбата може да се запознаете тук.