Новини

ПОКАНА ЗА ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 9 МАРТ 2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на трето извънредно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

09.03.2020 г. /понеделник/ от  17:00 часа в залата на Общински съвет при следния проект за: