Новини

НА 29 АПРИЛ 2020 СЕ ПРОВЕДЕ ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 29 април 2020 година се проведе петото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.