Новини

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2020

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ,

Заместник председателят на Общински съвет - гр.  Септември, отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на

отчета за изпълнението на бюджета на Община Септември към 31.12.2020 г., изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2020 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г., на 25.08.2021 г. /сряда/ от 09.00 ч. в сградата на НЧ „Отец Паисий-1910"- гр. Септември, бул. „България" №147.

С поканата и материалите може да се запознаете тук.