Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОМИСИИ НА 24 СЕПТЕМВРИ 2021

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОМИСИИ НА 24 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.