Новини

ТРЕТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 22 ЮЛИ 2022

Трета допълнителна точка към дневния ред за предстояща редовна сесия на 22 ЮЛИ 2022 г.