Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2022

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 21 СЕПТЕМВРИ 2022 г.