Новини

НА 31 ОКТОМВРИ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 31 октомври 2022 година се проведе тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.