Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 27 АПРИЛ 2023

Допълнителна точка към дневния ред за предстояща редовна сесия на 27 АПРИЛ 2023 г.