Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 28 ЮНИ 2023

Допълнителна точка към дневния ред за предстояща редовна сесия на 28 ЮНИ 2023 г.