Новини

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 22 АВГУСТ 2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 69, ал. 3 и  ал. 4 от ПОДОСОСВОА, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

22.08.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа  в залата на Общински съвет Септември, при следния проект за: