Новини

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024-2028 Г. ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024-2028 г. за Окръжен съд – Пазарджик.

С процедурата и примерни образци на необходимите документи за кандидатстване може да се запознаете тук.