Новини

ПОКАНА ЗА ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 23 ФЕВРУАРИ 2024

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на пето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

23.02.2024 г. (петък) от 11:00 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: