Новини

Покажи брой 
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
НА 26 МАРТ 2019 СЕ ПРОВЕДЕ 41-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2019
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 26 МАРТ 2019
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СЕПТЕМВРИ
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 20 МАРТ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ОТМЕНЯ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 40, АЛ. 1, Т. 30 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ