Проекти на нормативни актове

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2020 г.

Мотиви към Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2020 г.
[Дата на публикуване - 19 февруари 2020 г.]

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2020 г.
[Дата на публикуване - 19 февруари 2020 г.]