Проекти на нормативни актове

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2022

ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2022 г.
[Дата на публикуване - 08 март 2022 г.]