Проекти на нормативни актове

Проект на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Септември

Мотиви към проект на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 16 септември 2022 г.]

Проект на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 16 септември 2022 г.]