Проекти на нормативни актове

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2023 г.

Мотиви към Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2023 г.
[Дата на публикуване - 10 януари 2023 г.]

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2023 г.
[Дата на публикуване - 10 януари 2023 г.]