Проекти на нормативни актове

Анализ на потребностите от социални услуги и проект на Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Септември

Мотиви
[Дата на публикуване - 16 февруари 2023 г.]

Проект на Предложение за планираните социални услуги общинско и областно ниво
[Дата на публикуване - 16 февруари 2023 г.]

Анализ на потребностите от социални услуги
[Дата на публикуване - 16 февруари 2023 г.]