Проекти на нормативни актове

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2023

ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2023 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2023 г.]