Проекти на нормативни актове

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2024 г.

Мотиви към Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2024 г.
[Дата на публикуване - 8 януари 2024 г.]

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2024 г.
[Дата на публикуване - 8 януари 2024 г.]