Проекти на нормативни актове

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2024

ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2024 г.
[Дата на публикуване - 15 януари 2024 г.]