Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември

Справката за постъпили предложения по проекта за Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Септември, ведно с Обосновка
[Дата на публикуване - 26 април 2024 г.]

МОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за определянето и администрирането  на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 25 март 2024 г.]

ПРОЕКТ на Наредба за определянето и администрирането  на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 25 март 2024 г.]

Финансова обосновка към проект на Наредба за определянето и администрирането  на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 25 март 2024 г.]

Заповед за публикуване на Наредба за определянето и администрирането  на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 25 март 2024 г.]