РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОСПОРЕНИ

Няма към момента.