РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАНДАТ 2011 - 2015

РЕШЕНИЯ МАНДАТ 2011 - 2015

РЕШЕНИЯ МАНДАТ 2011 -2015 - ОСПОРЕНИ

РЕШЕНИЯ МАНДАТ 2011 -2015 - ОТМЕНЕНИ