Новини

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ОТМЕНЯ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №375/23.04.2013 г. НА ОБС СЕПТЕМВРИ

С Решение №466/20.07.2018 г. Административен съд - Пазарджик отменя Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Септември, приета с Решение №375/23.04.2013 г. на ОбС Септември