Новини

СПРАВКА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО СТАНОВИЩЕ НА ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „ВАРВАРА” И НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ...

Справка относно постъпило становище на публикуван проект на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара” и Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември