Новини

НА 30 ОКТОМВРИ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ 36-ТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 30 октомври 2018 се проведе 36-тото редовно заседание на Общински съвет - Септември. Прие се актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към трето тримесечие на община Септември за 2018 г., както и

Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на Община Септември, Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара” и др.

Взетите решение може да видите тук.