Новини

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 30 ЯНУАРИ 2019

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

30.01.2019г. /сряда/ от  13:30 часа в залата на Общински съвет при следния проект за: