Новини

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Септември ведно с мотивите за нейното приемане е публикуван на официалната интернет страница на община Септември на 12.12.2018 г. за обществено обсъждане.

 

В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения и становища по проекта на наредбата.