Новини

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 14 НОЕМВРИ 2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на първо извънредно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

14.11.2019г. /четвъртък/ от  16:00 часа в залата на Общински съвет при следния проект за: