Новини

ПОКАНА ЗА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 6 НОЕМВРИ

Във връзка с обявяване на резултатите от произведените избори за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства и на основание чл. 23, ал, 1, 2 и 3, във връзка с чл. 30, ал. 1, чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, областният управител на област Пазарджик със своя Заповед № РД – 252/04.11.2019г. свиква:

Първо заседание на Общинския съвет на Община Септември за полагане на клетва от новоизбраните кметове и общински съветници и избор на Председател на Общинския съвет.

Заседанието ще се проведе на 06.11.2019 г., от 11,00 часа, в Залата на Общински съвет на община Септември.

ПОКАНА